Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Krywałd Katex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie, prowadząca sklep internetowy Ananice, funkcjonujący pod adresem witryny internetowej: www.ananiceclothing.pl, szanuje prywatność swoich Klientów i dochowuje najwyższej staranności w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady a także zakres przetwarzania Państwa danych osobowych, wskazuje również na przysługujące Państwu prawa i nasze obowiązki jako Administratora Danych Osobowych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Danych osobowych jest spółka przez Krywałd Katex Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 28A, 44-193 Knurów, NIP: 7540336977, REGON: 530620347, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000033628.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zawartych w ramach sklepu internetowego Ananice umów, a w szczególności:

 • zarejestrowania się w sklepie internetowym;
 • prowadzenia konta użytkownika w sklepie internetowym;
 • dokonywania rozliczeń;
 • wysyłki zamówionego przez Klientów towaru;
 • korzystania przez Klientów z uprawnień prawa konsumenckiego;

 

W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie newslettera, Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania newslettera, informacji o aktualnych promocjach, wyprzedażach konkursach oraz wszelkich informacji handlowych.

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), tj. w celu wykonania zawartej umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. celem wypełnienia ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązków prawnych.

 

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody, w przypadku, gdy Klient wyraził chęć otrzymywania newslettera i informacji handlowych.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • podmiotom uczestniczącym w realizacji zawartej umowy, np. firmom kurierskim bądź operatorom płatności, które to podmioty z chwilą przekazania danych stają się ich administratorami;
 • podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych, np. świadczącym usługi informatyczne w celu zapewnienia funkcjonowania sklepu internetowego czy obsłudze księgowej – w celu wypełnienia wszelkich obowiązków publicznoprawnych;

 

Państwa dane osobowe, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

 

Państwa dane osobowe mogą być również przekazane osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymagają tego stosowne przepisy prawa – np. na podstawie decyzji czy orzeczenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd, a także w przypadku ochrony interesów Administratora Danych Osobowych – np. gdy jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia i dochodzenia praw oraz roszczeń.

 

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, dane takie zostaną usunięte, gdy tylko okresy zachowania danych nałożone przez przepisy prawa, przestaną uniemożliwiać dokonanie takiego usunięcia, o ile nie istnieje powód do założenia, iż takie usunięcie zagroziłoby uzasadnionym interesom oraz pod warunkiem, że takie usunięcie nie wymagałoby nieproporcjonalnie wielkiego wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania.

 

W przypadku Klientów posiadających konto użytkownika w sklepie internetowym, dane osobowe będą przetwarzane co najmniej do czasu usunięcia tego konta, z zastrzeżeniem powyższego.

 

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody – dotyczy tylko osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera

 

W każdej chwili posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie wyrażenia powyższej zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody oznacza jednocześnie rezygnację z otrzymywania newslettera.

 

 1. Prawo do usunięcia danych

 

Mogą Państwo żądać usunięcia danych osobowych. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte konto użytkownika w sklepie internetowym, a Państwa dane osobowe nie będą dalej przetwarzane.

 

 1. Prawo sprzeciwu

 

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych, zarówno w całości, jak i do każdego pojedynczego celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wyrażenie sprzeciwu może spowodować konieczność usunięcia Państwa konta użytkownika w sklepie internetowym.

 

 1. Prawo ograniczenia przetwarzania danych

 

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 

 1. Prawo do sprostowania danych

 

Mogą Państwo żądać sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. W przypadku klientów posiadających konto użytkownika w sklepie internetowym, możliwa jest samodzielna modyfikacja podanych danych osobowych.

 

 1. Prawo do przenoszenia danych osobowych

 

Mogą Państwo żądać przeniesienia posiadanych przez Administratora Danych Osobowych do innego podmiotu. W tym celu prosimy o stosowną informację zawierającą nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. które dane mają zostać przekazane. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej, po potwierdzeniu tego żądania.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi

 

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym aktualnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych należy zgłaszać w następujący sposób:

 

 1. za pośrednictwem poczty pod adresem: Krywałd Katex Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 28A, 44-193 Knurów
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

  

POLITYKA COOKIES

 

Sklep internetowy Ananice używa plików „cookies”, tzw. „ciasteczek”. Są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są i przechowywane na Państwa urządzeniach (smartfon, laptop, komputer, itp.) w trakcie korzystania ze sklepu internetowego. Umożliwiają one zapamiętywanie pewnych specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia.

 

Pliki „cookies” przechowują informacje, które są przydatne do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego, tj. zapewnienia bezpieczeństwa zakupów, dostosowania sklepu do preferencji Klienta, a także w celach analitycznych i statystycznych. Umożliwiają chociażby zapisywanie ustawień użytkownika (język, wygląd strony, itp.), wypełnionych formularzy, które w trakcie kolejnej wizyty mogą zostać szybko uzupełnione, bez konieczności ponownego wpisywania różnego rodzaju danych. Pozwalają one zatem, podczas każdych następnych odwiedzin sklepu internetowego, zrekonstruować ewentualne ustawienia lub inne zmiany, które zostały wprowadzone przez Klienta. Dzięki temu zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie takich czynności jak logowanie i jego utrzymanie w trakcie korzystania ze strony, przechowywanie koszyka, obsługa płatności elektronicznej czy składanie zamówienia.

 

Można wyróżnić następujące typy plików „cookies”:

 • „cookies” sesyjne
 • „cookies” stałe

 

Jeżeli chodzi o „cookies” sesyjne, zapisywane są one tylko na czas wizyty Klienta na stronie internetowej Sklepu. Oznacza to, że po zamknięciu karty ze stroną internetową lub przeglądarki, są one automatycznie usuwane. Umożliwiają one wygodne i bezpiecznie korzystanie ze strony internetowej.

 

„Cookies” stałe – posiadają one określony czas wygaśnięcia, nie są jednak automatycznie usuwane jak „cookies” sesyjne. Zapewniają one funkcjonalność strony internetowej,  dzięki czemu korzystanie z niej jest bardziej przyjazne, jako przykład można podać zapamiętanie wybranej lokalizacji i języka strony.

 

Pliki „cookies” co do zasady nie zawierają danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację Klienta. Należy jednak zastrzec, iż niektóre zebrane informacje w powiązaniu z danymi podanymi na stronie internetowej sklepu mogą się stać danymi osobowymi. Do takich danych zastosowanie znajdują postanowienia Polityki prywatności odnoszące się do danych osobowych, w szczególności praw osoby, której dane te dotyczą.

 

 

Można wyróżnić również następujący podział:

 

 • pliki „cookies” niezbędne do działania usługi – najczęściej są to cookies sesyjne. Umożliwiają one prawidłowe funkcjonowanie logowania na stronie, obsługę koszyka czy przeprowadzenie procesu zamówienia.
 • pliki „cookies” analityczne i diagnostyczne –umożliwiają one przykładowo monitorowanie ilości wizyt na stronie internetowej sklepu, zainteresowania określonymi towarami czy preferencji dotyczących prezentowanych treści. Pozwalają one na prezentowanie Klientom satysfakcjonujących treści.
 • pliki „cookies” marketingowe – używane w celu zapewnienia wysokiej jakości treści reklamowych i dostosowania ich do preferencji Klienta. Dzięki nim można zapobiegać ponownemu wyświetlaniu się tych samych promocji, produktów czy wydarzeń.

 

 

Każdy użytkownik strony internetowej sklepu może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies” i określić warunki, na jakich pliki te są przechowywane na urządzeniu i jak uzyskują do niego dostęp.

Ustawienia dotyczące plików „cookies” można zmienić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.  Ustawienia te mogą przede wszystkim blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub każdorazowo informować, że cookies zostały zamieszczone  na Twoim urządzeniu. Wszelkie informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies znajdują w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

W każdej chwili można usunąć  pliki „cookies”, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Należy jednak wskazać, iż może to spowodować pewne ograniczenia funkcjonalności strony internetowej sklepu.